رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: انبساط ژول ـ تامسون در سیاهچاله‌ها

  • ارائه دهنده: رومینا شیرانی
  • استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا
  • استاد مشاور: دکتر فرهنگ لران
  • زمان: شنبه، 15 آبان 1400، ساعت 15:00
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/ra7-one-a7s-sa4
     

تحت نظارت وف ایرانی