رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: پیش بینی رفتار جمعی نهایی نوسانگرهای مدل کوراموتو در شبکه ی حلقه با استفاده از رهیافت یادگیری ماشین

  • ارائه دهنده: محسن رجبی
  • اساتید راهنما: دکتر فرهاد شهبازی - دکتر سید جلال ذهبی
  • زمان: شنبه 1400/08/15 - ساعت  13:00
  • https://meet.iut.ac.ir/b/far-noi-se4-d5u

تحت نظارت وف ایرانی