رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: حل کلاسیک نظریه میدان اسکالر خودبرهمکنشی در پس زمینه تخت و پاددوسیته

  • ارائه دهنده: زهرا پژمان
  • استاد راهنما: دکتر فرهنگ لران
  • استاد مشاور: دکتر بهروز میرزا
  • زمان: شنبه 11:30 – 1400/08/15
  • https://meet.iut.ac.ir/b/cu2-vpq-7mq-trc

تحت نظارت وف ایرانی