رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: بهینه‌ سازی تولید رادیوایزوتوپ 18F با استفاده از روش مونت کارلو

  • ارائه دهنده: زهرا خسرویان
  • استادان راهنما: دکتر محمد حسن علامت ساز و دکتر علیرضا کریمیان
  • استاد مشاور: دکتر آذر تفریحی 
  • زمان: شنبه، 15/8/1400، ساعت 17
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/ugf-wha-qt5-x4p
     

تحت نظارت وف ایرانی