رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: راه‌اندازی دستگاه سلول فشار هیدروستاتیکی 2 گیگاپاسکال

  • ارائه دهنده: شیرین کهزادی
  • استاد راهنما: دکتر حمیده شاکری پور
  • استاد مشاور: دکتر حسین احمدوند
  • زمان: روز شنبه تاریخ 00/08/15 ساعت 15:30
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/hmx-iky-jkw-0dx
     

تحت نظارت وف ایرانی