رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه سمینار ارشد: معادلات ماکسول در فضا زمان خمیده با نگرش اسپین-اپتیک

  • ارائه دهنده: محمد مهدی بقایی فرد
  • استاد راهنما: دکتر فرهنگ لران
  • استاد مشاور:  دکتر سروش شاکری
  • زمان: دوشنبه 24/08/1400 ساعت 15:00
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/cpm-eow-lgb-rd8
     

تحت نظارت وف ایرانی