رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه سمینار ارشد: ترابرد الكتروني در سلول خورشيدي نانو ساختار نقاط كوانتومي LaVO3

ارائه دهنده: محمد امینی
استاد راهنما: دکتر پیمان صاحب سرا
استاد مشاور: دکتر پرویز کاملی
زمان: ساعت 16:00 – 1400/08/30
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/ud2-zbh-2sv-w0l

تحت نظارت وف ایرانی