رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار دکتری: بررسی فاز ابررسانایی در گرافین دولایۀ چرخیده به روش خوشه بندی کوانتومی

  • ارائه دهنده: بهمن پهلوان زاده
  • استاد راهنما: دکتر پیمان صاحب سرا
  • استاد مشاور: دکتر حمیده شاکری پور
  • زمان: 1400/9/23 - 15:30
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/3az-8h7-gtq

تحت نظارت وف ایرانی