رفتن به محتوای اصلی
x

بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه

بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه در دهه سوم آذر ماه سال جاری که تلفیق دو جشنواره دانشجوی نمونه سال­های 1399 و 1400 می­ باشد، از 20 آذر ماه آغاز شد.

  • زمان ثبت نام مقاضیان : 20 آذر تا 30 آذرماه 1400
  • آدرس سامانه ثبت نام: portal.saorg.ir

تحت نظارت وف ایرانی