رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: امکان سنجی ایجاد بیم لاین نوترون حرارتی از داخل تانک راکتور MNSR جهت استفاده برای PGNAA

 

ارائه دهنده: مرضیه وطنی

استادان راهنما: دکتر مریم حسنوند و دکتر جواد مختاری

استاد مشاور: دکتر محمدحسین چوپان دستجردی

زمان: یکشنبه – 28 آذر 1400 – ساعت 14

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/mar-qkj-smu-cmi

تحت نظارت وف ایرانی