رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: آموزش و رده بندی داده ها در شبکه عصبی کوانتومی

 

ارائه دهنده:

محمدجواد سهرابی

استاد راهنما:

دکتر فرهاد فضیله

استاد مشاور:

دکتر وحید سالاری

زمان: شنبه – 27/9/1400 – ساعت 14

مکان:  https://meet.iut.ac.ir/b/x6v-3tn-exw-to9

تحت نظارت وف ایرانی