رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: تهیه محتوای آموزشی از مباحث علمی فیزیک دانشگاهی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند در مقطع متوسطه دوم

 

ارائه دهنده: فاطمه حبیب‌اللهی

استاد راهنما: دکتر احمد شیرزاد

استاد مشاور: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

زمان: دوشنبه – 00/09/29 – ساعت 14:30

مکان:  https://meet.iut.ac.ir/b/aa7-kwv-r7r-rny

تحت نظارت وف ایرانی