رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: بحرانیت در مغز

 

ارائه دهنده: ساناز صیادی

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

زمان: دوشنبه  - 00/09/29 - ساعت 16:30

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/trm-voa-qwe-yfu

 

تحت نظارت وف ایرانی