رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: بررسی تحلیل تکنیکال از دید سامانه های پیچیده

 

ارائه دهنده: عدی مسعودی

استاد راهنما: دکتر شهبازی

استاد مشاور: دکتر سامانی

 

زمان: دوشنبه 29 آذر ساعت 12

لینک سمینار: https://meet.iut.ac.ir/b/2n3-pwk-pvl-rbo

تحت نظارت وف ایرانی