رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: رهیافت تنگ بست مبتنی بر تابعی چگالی

 

ارائه دهنده:

هانیه صفری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر هاشمی فر

زمان: چهارشنبه – 01/10/1400 – ساعت 11:30

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/dhj-ozg-i5z-kmn

 

تحت نظارت وف ایرانی