رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار كارشناسي ارشد: بهبود کیفیت تصاویر Bremsstrahlung SPECT توسط شبیه سازی مونت کارلو GATE و الگوریتم‌های هوش مصنوعی

 

ارائه دهنده:

فاطمه کریمی

استاد راهنما: دکتر مریم حسنوند

زمان: چهارشنبه 00/10/01 ساعت 10:00

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/mar-qkj-smu-cmi

 

تحت نظارت وف ایرانی