رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: یک بررسی مختصر بر جواب های شوارتزشیلد و کر

 

ارائه دهنده: رضا بهانی

استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا

 زمان: دوشنبه – 6/10/1400 – ساعت 11:00 صبح

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/6t9-cbp-ctd-xuh

تحت نظارت وف ایرانی