رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار كارشناسي ارشد: ساخت و بررسی خواص ابررسانای لایه نازک YBa2Cu3O7-δ با روش لایه نشانی چرخشی

ارائه دهنده:

فاطمه عرب بیگی

 

استاد راهنما:

دکتر حمیده شاکری پور

استاد مشاور:

دکتر مهدی رنجبر

 

زمان: شنبه – 4/10/1400 – ساعت 15

https://meet.iut.ac.ir/b/eer-gew-8rg-ies

تحت نظارت وف ایرانی