رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: بررسی چگالش بوز-انیشتین روی افق رویداد سیاه چاله های شوارتزشیلد و کر-نیومن

 

ارائه دهنده: پویا حیدری

استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا

زمان: چهارشنبه – 08/10/1400 – ساعت 11:00

مکان:  https://meet.iut.ac.ir/b/7zq-tbe-tmd-2ir

 

تحت نظارت وف ایرانی