رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی خواص پلاسمونی در آرایه های نانوساختارفلزی طلا و نقره

 

ارائه دهنده: شایسته رییسی

استاد راهنما: دکتر پیمان صاحبسرا

استاد مشاور: دکتر حمیده شاکری پور

زمان: سه شنبه –00/10/14 – ساعت ۱۳

      مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/4rp-toz-f54-tye

تحت نظارت وف ایرانی