رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: تحلیل تئوری وشبیه‌سازی تلورانس‌های مجاز درطراحی وساخت مغناطیس‌های حلقه انبارش طرح چشمه نور ایران

 

ارائه دهنده: مریم آزادی

استاد راهنما : دکتر آذر تفریحی

 زمان: سه شنبه – 28/10/1400 – ساعت 17:00

 مکان:  https://meet.iut.ac.ir/b/43y-yqk-0th-wky

 

 

تحت نظارت وف ایرانی