رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: حل معادله ی لنز دوتایی گرانشی

ارائه دهنده:  امیر علی توجه

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر سجادیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر میرزا

زمان: دوشنبه – ۲۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱ صبح

لینک ورود به جلسه: https://meet.iut.ac.ir/b/txf-vkw-cmd-mpa

 

تحت نظارت وف ایرانی