رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: طراحی و بهینه‌سازی فیلتر مسطح کننده شتابدهنده خطی MV10 با استفاده از کدهای GEANT4 و EGSnrc

 

ارائه دهنده: عبدالله خلیلی نوگورانی

استاد راهنما: دکتر مریم حسنوند

استاد مشاور: دکتر محمدحسن علامتساز

زمان: چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 17

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/pze-tkq-bho-k29

 

تحت نظارت وف ایرانی