رفتن به محتوای اصلی
x

ساختار بلوری و مغناطیسی مواد چندفروئی: فیزیک و روشهای تجربی

چکیده: مواد چندفروئی شامل دو نظم مغناطیسی و فروالکتریکی به صورت همزمان هستند. با توجه به فیزیک غنی و کاربردهای فناورانه این مواد، در سالهای اخیر توجه زیادی صرف  شناخت ساختار بلوری و مغناطیسی این مواد و همچنین یافتن مواد چندفروئی جدید شده است. در این سمینار، مطالعات پراش اشعه ایکس سینکرترون و پراش نوترون در محدوده های دمایی مختلف بر روی مواد چندفروئی  (از جمله KNiPO4) گزارش می شود و نتایج حاصله مورد بحث قرار می گیرد.

 

آدرس: https://meet.iut.ac.ir/b/kei-10u-2vr-1a1

فایل
پیوست اندازه
فایل ضمیمه 450.54 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی