رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی ابتدا به ساکن فازهای ماکس چهارتایی بر پایه‌ی Ti2AlC

 

ارائه دهنده: الهام رهبری

استاد راهنما: دکتر سید جواد هاشمی‌فر

استاد مشاور: دکتر امیر الحاجی

زمان: سه‌شنبه 3 اسفند 1400 ساعت 13:30

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/s-j-luu-u6r

 

تحت نظارت وف ایرانی