رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: بررسی اثر فتوترمال نانو صفحات پلاسمونیک MoO3-X تهیه شده به روش الکترواکسیداسیون آندی

 

ارائه دهنده: زهرا فرخپور

استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر

استاد مشاور: دکتر پرویز کاملی

زمان: چهارشنبه – 4/12/1400 – ساعت 8:45

لینک جلسه:  https://meet.iut.ac.ir/b/rn2-b14-fay-0of

تحت نظارت وف ایرانی