رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر احمدوند

همکار ارجمند جناب آقای دکتر احمدوند

بدین وسیله ارتقاء جنابعالی را به مرتبه علمی دانشیاری تبریک گفته و از درگاه حضرت حق موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.

دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی