رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: رویکرد شبکه عصبی کانولوشن در پیش بینی توزیع دز IMRT در بیماران مبتلا به سرطان مغز

 

ارائه دهنده: ویدا درباغی

اساتید راهنما: دکتر مریم حسنوند

                  دکتر ایرج عابدی

استاد مشاور:   دکتر مازیار ایران نژاد

زمان: دوشنبه 16 اسفند 1400 ساعت 17

مکان: http://meet.iut.ac.ir/b/pze-tkq-bho-k29

تحت نظارت وف ایرانی