رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی اثر سن بر پیچیدگی سیگنال‌های مغناطیسی مغز

ارائه دهنده: آرمین مکانی

استادان راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

دکتر امیر اخوان

استاد مشاور: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

زمان: سه‌شنبه – 17/12/1400 – ساعت 8:30

لینک جلسه: https://meet.iut.ac.ir/b/far-noi-se4-d5u

تحت نظارت وف ایرانی