رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: ساخت و مطالعه‌ی ویژگی های مغناطیسی نانو ذرات فریت‌ اسپینلی Fe3-x ZnxO4

 

ارائه دهنده: شیوا مورچگانی

استاد راهنما: دکتر پرویز کاملی

استاد مشاور: دکتر حمیده شاکری پور

زمان: چهارشنبه –  18/12/1400 – ساعت 13

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/4he-p41-b6c-ii9

 

تحت نظارت وف ایرانی