رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: ساخت و بررسی ذخیره سازی انرژی در سرامیک های فروالکتریک بر پایهK0.5Na0.5NbO3

 

ارائه دهنده: میلاد حسینی‌مال‌امیری

استاد راهنما: دکتر حسین احمدوند

استاد مشاور: دکتر پرویز کاملی

زمان: دوشنبه 23 اسفند 1400 ساعت 10:00 صبح

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/j3d-pbo-pak-d8m

 

تحت نظارت وف ایرانی