رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: ساخت و بررسی ویژگی های ساختاری، دی الکتریکی و ذخیره سازی انرژی سرامیک های AgNbO3، K0.5Na0.5NbO3 و SrTiO3

 

ارائه دهنده: فاطمه رحیمی

استاد راهنما: دکتر حسین احمدوند

استاد مشاور: دکتر مهدی رنجبر

زمان: شنبه - 21/12/1400 – ساعت: 10:00

لینک ورود به جلسه: https://meet.iut.ac.ir/b/mz4-evf-obq-ppd

 

تحت نظارت وف ایرانی