رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: ساخت و مشخصه یابی ابررسانای ایبکو آلاییده شده با عنصر منگنز

 

ارائه دهنده: فاطمه هادیزاده

استاد راهنما:دکتر شاکری پور

استاد مشاور: دکتر مهدی رنجبر

 

زمان: دوشنبه –26 اردیبهشت 1401–  1:30 بعدازظهر
مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی