رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقای دکتر کاملی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده فیزیک

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه، ارزشمند و موثر جناب آقای دکتر سامانی در طول مدت مسئولیت ایشان به عنوان معاون پژوهشی، انتصاب جناب آقای دکتر کاملی در این مسئولیت را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

تحت نظارت وف ایرانی