رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: مطالعه‌ی حساسیت تولید یک فوتون به همراه دو جت با جرم ناوردای بالا از طریق برهم‌کنش الکتروضعیف، در برخورد پروتون-پروتون با انرژی مرکز جرم ۱۴ ترالکترون ولت

 

ارائه دهنده:

محمدمهدی حاجی‌مقصود

 

استاد راهنما: دکتر حامد بخشیان

استاد مشاور: دکتر مسلم زارعی

 

زمان: چهارشنبه – 01/04/1401 – ساعت 12

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی