رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار دکتری: نقش تقلید و کاوش در حفظ تنوع اجتماعی

 

ارائه دهنده:

سارا ورادی

استاد راهنما:

دکتر کیوان آقابابایی سامانی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد شهبازی

زمان: سه شنبه – 01/04/11– ساعت ۱۲
مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی