رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: مطالعه توزیع تکانه تک-جسمی ماده هسته ای نامتقارن در تقریب LOCV

 

 

ارائه دهنده: زهرا میرزاباقی

استاد راهنما: دکتر آذر تفریحی

استاد مشاور: دکتر محمدحسن علامتساز

 

زمان: سه‌شنبه، 18 مرداد 1401 – ساعت9:00 صبح

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی