رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: شبیه‌سازی کوانتومی گذار فاز فراتابشی دیکه در بستر آکوستودینامیک کوانتومی مدار

             

ارائه دهنده: محمد هادیان

استادان راهنما: دکتر مهدی عبدی، دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری

زمان: شنبه،  ۱۲/۶/۱۴۰۱،  ساعت ۱۵:۰۰

مکان: اتاق سمینار، طبقه ۳ دانشکده فیزیک

 

تحت نظارت وف ایرانی