رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع دکتری: تحلیل هامیلتونی کنش فیرز پائولی، نظریه‌های بدون جرم جزئی و مقایسه قیود در سطح خطی و غیرخطی

 

ارائه دهنده: رضوان جلالی

استاد راهنما: دکتر احمد شیرزاد

استاد مشاور: دکتر بهروز میرزا

زمان: چهارشنبه – 01/06/23 –  ساعت 09:00 صبح

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی