رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: مطالعه شیوع بیماري کویید 19 توسط مدل هاي SIR

 

ارائه دهنده:

طناز ممیزان مارنانی

استاد راهنما:

دکتر فرهاد فضیله

استاد مشاور:

دکتر کیوان آقابابایی سامانی

 

زمان: یکشنبه 27 شهریور 1401 ساعت 15:00

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

تحت نظارت وف ایرانی