رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: محاسبه‌ی زاویه انحراف نور در مدل های گرانشی

 

ارائه دهنده: زینب بازیار

استاد راهنما: دکتر احمد شیرزاد

استاد مشاور: دکتر سروش شاکری

 

زمان: یکشنبه 01/06/27 ساعت 16:30

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی