رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: تودرتویی در شبکة تجارت جهانی

 

ارائه دهنده: غزل قرهی‌قهی

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابائی سامانی

استاد مشاور: دکتر فرهاد شهبازی

زمان:  سه‌شنبه –29/06/1401 –  ساعت 15:30

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی