رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی اثر ماده‌ی تاریک اکسیونی بر خصوصیات قطبشی تابش زمینه‌ی کیهانی

 

ارائه دهنده: دانیال لهرابی

استاد راهنما: دکتر سروش شاکری

استاد مشاور: دکتر فرهنگ لران

 

زمان: یکشنبه 01/06/27 ساعت 12:15

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی