رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: همگامی مدل کوراموتو در شبکه‌های جهت‌دار‌

 

ارائه دهنده:

مهرداد پاریاو

 

استادان راهنما:

دکتر فرهاد شهبازی

دکتر مینا زارعی

استاد مشاور:

دکتر کیوان آقابابائی‌سامانی

 

 

زمان: یکشنبه، 27/06/1401، ساعت 17

مکان: اتاق کنفرانس ، طبقه پنجم دانشکده فیزیک

 

تحت نظارت وف ایرانی