رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی نیمه‌نظری طیف اپتیکی تری‌اکسیدمولیبدن

 

  • ارائه دهنده: ماجده ثابت‌فرد
  • استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر
  • استاد مشاور: دکتر حسین احمدوند
  • زمان: دوشنبه 01/06/28 ساعت 16:30
  • مکان: سالن سمینار، طبقه سوم دانشكده فيزيك

تحت نظارت وف ایرانی