رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: حل داخلی و محاسبه حد باچدال متریک یانیس-نیومن-وینیکور در چهار بعد و ابعاد بالاتر

 

  • ارائه دهنده: محمدرضا عنایتی نیا
  • استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا
  • استاد مشاور: دکتر صدیقه سجادیان
  • زمان: سه شنبه 29/06/1401 ساعت 13
  • مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی