رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: تابش تک فوتون در ماده دو بعدی تری‌کلکوژنایدZnPS3 دارای نقص تهی‌جای سولفور

 

  • ارائه دهنده: محسن صادق پور
  • استاد راهنما: دکتر اسماعیل عبدالحسینی
  • استاد مشاور: دکتر سید جواد هاشمی فر
  • زمان: سه‌شنبه 01/06/29 ساعت ۱۷ 
  • مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی