رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: مهندسی حالت‌های برهم‌نهیده ماکروسکوپی با استفاده از میانبرها به بی‌دررویی

 

  • ارائه دهنده: مهدی اصلانی
  • استاد راهنما: دکتر مهدی عبدی
  • استاد مشاور: دکتر فرهاد شهبازی
  • زمان: چهارشنبه  01/06/30  ساعت 10 صبح
  • مکان: اتاق کنفرانس، طبقه پنجم دانشكده فيزيك

تحت نظارت وف ایرانی