رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: هندسه ترمودینامیک

 

ارائه دهنده: فاطمه سادات هاشمی

استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا

استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد

زمان:دوشنبه 01/06/28 ساعت 12:00

مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی