رفتن به محتوای اصلی
x

مروری مفهومی بر نظریۀ ابن سینا- بوهم

 دکتر محمد جمالی

شورای بررسی متون علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انجمن علم و دین ایران

 

با توجه به ارایه آنلاین آقای دکتر جمالی، جلسه به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) ارایه خواهد شد:

فایل
پیوست اندازه
فایل ضمیمه 321.82 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی